VVS

Vi prosjekterer alt innen VVS, og er behjelpelig med dine ønsker og behov.

I tillegg kan vi bistå med teknisk byggeledelse, og kontroll av utførelse på ditt prosjekt.

  • Ventilasjon
  • Varme
  • Sanitær
  • Tilstandskontroll
  • Biobrensel/fjernvarme
  • ENØK
  • Kjøling
  • SIMIEN beregninger
  • FDV-Instrukser
  • Kontroll av varme/sanitær og ventilasjonsanlegg