Filterarkitekter

Tangvall Skolesenter(Ca. 24 000 m2 Samspillsprosjekt). Detaljprosjektering VVS og elektro. Dett er er det største pågående prosjektet
her på Sørlandet nå for tiden med en kostnadsramme på ca 1 mrd NOK.

 

 

Vi har ansvaret for VVS og Elektro prosjekteringen.

 

Oppdragsgiver Agder Fylkeskommune, Kristiansand kommune er
byggherre. BRG er hovedentreprenør.
Utførende entreprenører er Moi rør, Gk-Inneklima og Bravida. (Våre oppdragsgivere)

 

Vi var her ansvarlig VVS rådgiver for våre fag (Sanitær, varme, sprinkler kjøl, ventilasjon og automatiseringsanlegg). Alle anlegg ble tegnet i 3d og det ble benytte BIM aktivt i prosjektering og byggefasen. Tiltaksklasse 3 for våre fag. Bygget har høye klimamål og har Zeb 20 som et mål for ferdig bygg.