Filterarkitekter

Tangvall skolesenter, Søgne Kommune ca 22 000m2 BTA. Vi har ansvaret for VVS og Elektro prosjekteringen.
Utførende entreprenører er Moi rør, Gk-Inneklima og Bravida. Brg er hovedentreprenør.