Her er vi ansvarlige VVS rådgivere for nytt rådhus med tilhørende parkeringshus.

Oppstart skisseprosjekt våren 2016.