På Sannidal skole har vi hatt detaljprosjektering av rør og elektroteknikk.

Oppdragsgiver: Multifag.