Dovre omsorgsboliger i Lillesand kommune har vi hatt prosjektering, tegning og utarbeidelse av kravspesifikasjon på VVS og Elektro.