Forprosjekt av ombygging og utvidelse for Nærbø kyllingslakteri på Jæren.
Nortura Hå på Jæren er et topp moderne eggpakkeri, . Fabrikken huser også Nærbø Kyllingslakt AS, som er et av Norges største fjørfeslakteri – og Hå Kylling AS, som skjærer, pakker og ekspederer kylling.