Nytt bygg for Bransdal Eiendom. Bygget er på 12 500m², og vi prosjekterer sanitær, varme, brannslokking og ventilasjon. Oppdragsgiver Moi Rør og Ulstein Blikk

I tillegg er vi engasjert av Kruse Smith ifm energiberegninger og energimerking av byggningskroppen.