NAV Vennesla – Hunsfos Næringspark. Her har vi vært med i forprosjekt for VVS og Elektroanleggene samt detaljprosjekteringen av ventilasjon som Ulstein blikk har utført.