Ved byggingen av Kvænangen skole har vi ansvaret for elektroprosjekteringen.