På Evje Folkehøyskole har Rådg. Ing. Løyning hatt prosjektering og oppfølging av alle tekniske fag innen VVS, sprinkler og elektro.

 

Evjeklinikken er et senter for livsstilsendring og behandling av sykelig overvekt. Hovedsamarbeidspartner er Helse Sør-Øst.

I 2019 ferdigstilte Evjeklinikken Evje Folkehøyskole som er en skole med hovedtema Helse og livsglede.

Prosjektet omfatter ny folkehøgskole i 2. etasjer, delt opp i Byggetrinn 1 (administrasjon og undervisningsrom 1. etasje, internatrom i 2. etasje) og Byggetrinn 2 (1. og 2. etasje internatrom).

Overkant av 1600 m2 pr. etasje og 69 internatrom

 

Vi er her ansvarlig VVS rådgiver for våre fag (Sanitær, varme, sprinkler kjøl, ventilasjon og automatiseringsanlegg). Alle anlegg ble tegnet i 3d og det ble benytte BIM aktivt i prosjektering og byggefasen

Tiltaksklasse 3.

Prosjektet har vært utføres i tre faser, skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt. I tillegg bisto vi byggherren i fm overtakelse og i garantitiden

 

3200 m2 med en bygge kostand på ca 42 mill