Detaljporsjektering av Choice Hotel Jernbanetorget (DNA). Et hotellprosjekt i Oslo med mange spennende utfordringer på ventilasjon og rør.

Oppdragsgiver for rør: Olto VVS.

Oppdragsgiver for ventilasjon: Bjerke Ventilasjon AS