Administrativt

Rune Sliper

Rune Sliper

Daglig leder

Kompetanse:
Daglig ledelse, anbudsregning, markedsføring, prosjekt og kontraktsoppfølging.
Prosjektering av ventilasjon, varme og sanitæranlegg.
Utarbeide skisse, forprosjekt og detaljprosjekt for private og kommunale aktører.
Energimerking og energievaluering av bygninger.

Erfaring:
Næringsbygg, sykehjem, skoler, svømmeanlegg, industri , bolig og forretningsbygg

Kontakt:
Tlf: 908 20 014
Epost: rune@loyning.no

Mona Olsen

Mona Olsen

Sekretær

Kompetanse:
Administativt arbeid

Kontakt:
Tlf: 986 56 544
Epost: mona@loyning.no

Erling Løyning

Erling Løyning

Arb.Styreformann, VVS-Senioringeniør, MRIF

Kompetanse:
Prosjektledelse
Prosjektering VVS
Innkjøper hos Aker MH

Erfaring:
HVAC relatert oppdrag on/offshore
Næringsbygg

Kontakt:
Tlf: 958 11 030
Epost: erling@loyning.no

VVS

Frode Åsly

Frode Åsly

Prosjekt Ingeniør

Kompetanse:
VA
Sanitær og varme
Ventilasjon
Fjernvarme
Sprinkler

Erfaring:
Boligblokker, Kontorbygg, Skoler, svømmehall

Kontakt:
Tlf: 951 11 499
Epost: frode@loyning.no

Trond Fjermeros

Trond Fjermeros

VVS ingeniør

Kompetanse:
VA
Sprinkler
Sanitær og varme
Bolig ventilasjon
Fjernvarme

Erfaring:
Boligblokker, Kontorbygg, Skoler

Kontakt:
Tlf: 904 77 460
Epost: trond@loyning.no

Eirik Aarseth

Eirik Aarseth

Avdelingsleder VVS/Siv.Ing energi og miljø

Kompetanse
Mastergrad i energi og miljø fra NTNU
Energiberegninger/ energisimuleringer
Energimerking
Varmepumper (bergvarme, grunnvannsvarme og luft/vann)
Svømmehaller (masteroppgave om bruk av varmepumper i svømmehall)
Generell VVS-prosjektering
Tegning/ DAK
BIM/ 3D-prosjektering

Erfaring:
Skolebygg, Svømmehaller, Butikker, Industribygg, Kontorbygg

Kontakt:
Tlf: 909 65 740
Epost: eirik@loyning.no

Geir Adler Gundersen

Geir Adler Gundersen

VVS Ingeniør

Kompetanse:
Prosjektering av ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg og varmeanlegg.
Energimerking
Energivurdering av tekniske anlegg
nnregulering av ventilasjonsanlegg

Erfaring:
Næringsbygg, Boligbygg, Industribygg

Kontakt:
Tlf: 941 60 824
Epost: geir@loyning.no

Arnfinn Jensen

Arnfinn Jensen

Teknisk Tegner

Kompetanse:
Tegning VVS
Tegning Elektro
Simien

Erfaring:
Fleste typer bygg

Kontakt:
Tlf: 483 11 120
Epost: arnfinn@loyning.no

Rolf Georg

Rolf Georg

Siv.Ing VVS

Kompetanse:
VA
Sprinkler
Sanitær og varme
Ventilasjon
Fjernvarme

Erfaring:
Næringsbygg, Kontorbygg, Skoler, Trykkerier, Svømmehall

Kontakt:
Tlf: 977 60 480
Epost: rolf@loyning.no

Marianne F. Heitmann

Marianne F. Heitmann

Siv.Ing Energi- og miljøteknologi

Kompetanse:
Bachelorgrad i Fornybar energi fra UiA
Mastergrad i Energi- og miljøteknologi fra USN
Energiberegning/energisimulering
Energimerking
BIM/3D-Prosjektering
Generell VVS-prosjektering

Erfaring:
Næringsbygg, bolig, private og offentlige bygg

Kontakt:
Tlf: 900 73 615
Epost: marianne@loyning.no

Ole Magnar Godtfredsen

Ole Magnar Godtfredsen

VVS Ingeniør

Kompetanse:
Bachelor i energi og miljø i bygg fra OsloMet
VVS prosjektering
Energiberegninger
Energimerking
VA
Fagbrev, rørlegger

Erfaring:
Praktisk erfaring fra offentlige og private bygg, samt service rørlegger.
Bacheloroppgave «Optimering av akkumuleringsvolum»: Drift av varmepumpe simuleres i Matlab for å optimalisere akkumuleringsvolum i varmeanlegg.

Kontakt:
Tlf: 418 55 798
Epost: ole@loyning.no

Rune Ramselien

Rune Ramselien

Sprinkler Ansvarlig

Kompetanse:
FG-Sertifisert for kontroll av sprinkleranlegg.
FG-Sertifisert for prosjektering av sprinkleranlegg.
Beregninger av sprinkleranlegg.
Vanntåkeanlegg.

Erfaring:
Leilighetsbygg, Næringsbygg, Lagerbygg, Skoler m.m.
Objekt sikring med vannbaserte slokkeanlegg.

Kontakt:
Tlf: 451 35 710
Epost: rr@loyning.no

Stine Lise Fossdal

Stine Lise Fossdal

Ingeniør, BSc Energi og Miljø i bygg

Kompetanse:
Bachelorgrad i Energi og Miljø i bygg fra Oslo MET
Energiberegninger/energisimuleringer
Generell VVS-prosjektering
BIM/3D-prosjektering

Erfaring:
Boligblokker, Kontorbygg, private og offentlige bygg

Kontakt:
Tlf: 993 54 571
Epost: stine@loyning.no

Jon Inge Steinsland

Jon Inge Steinsland

Høyere fagskolegrad innen klima, energi og miljø

Kompetanse:
Høyere fagskolegrad utdanning innen klima, energi og miljø
Mesterbrev Rørleggermester
Fagbrev Rørlegger
FG-sertifisering utførelse sprinkleranlegg
Prosjektledelse
Generell VVS-prosjektering (VA, ventilasjon og sprinkler)
BIM/3D-prosjektering

Erfaring:
Næringsbygg, Kontorbygg, Skoler, Barnehager, Boligblokker,
Omsorgsboliger, Private og Offentlige bygg

Kontakt:
Tlf: 992 99 904
Epost: jon@loyning.no

Tor Aslak Mølland Ånensen

Tor Aslak Mølland Ånensen

Avdelingsleder Industri (VVS)

Kompetanse:
Bachelorgrad innen Fornybar Energi, samt en bachelor i Energi og økonomi.
Bred og variert erfaring innen VVS faget.
Fagansvarlig på store kompliserte prosjekter.
Byggherrens representant, Byggeplasstilsyn, Byggeledelse.
Generell VVS-prosjektering.
BIM/ 3D-prosjektering
Feilsøking på tekniske anlegg.
Samt svært god kompetanse innen radonproblematikk/prosjektering.

Erfaring:
Kraftverk/tekniske bygg i kraftindustrien, Fjellhaller, Industribygg, Lagerbygg, Næringsbygg, Leilighetsbygg, Kontorbygg, Hoteller, Skoler og Barnehager, mm

Kontakt:
Tlf: 971 51 635
Epost: tor@loyning.no

Elektro

Leif Jonny Steinsland

Leif Jonny Steinsland

Avdelingsleder Elektro

Kompetanse:
Elektro prosjektering
FG-750 sertifisert PRO UK
Styringssystemer
Tverrfaglig samkjøring

Erfaring:
Leilighetsbygg, Omsorgsboliger, Hotell,
Industribygg, Skolebygg, Butikker

Kontakt:
Tlf: 982 93 762
Epost: leif@loyning.no

Espen Nesland

Espen Nesland

Elektroingeniør

Kompetanse:
Fagbrev Energimontør
Bachelor Elektronikk
Prosjektledelse
Prosjektøkonomi
EKOM-Installatør
Energivurdering
Elektroprosjektering

Erfaring:
Boligblokker, Skoler, Industribygg
Hotell, Omsorgsboliger, Høyspent, Kraftverk/linje

Kontakt:
Tlf: 908 64 928
Epost: espen@loyning.no

Kristian Godtfredsen

Kristian Godtfredsen

Elektroingeniør

Kompetanse:
Elektroprosjektering
Febdok beregninger
Fagbrev Elektriker Gr. L
Bachelor Elkraftteknikk

Erfaring:
Bolig, Boligblokker, Skoler, Industribygg,
Offentligbygg, Næringsbygg, Omsorgsboliger, Høyspent

Kontakt:
Tlf: 948 09 407
Epost: kristian@loyning.no

Kristoffer Bjorå

Kristoffer Bjorå

Elektroingeniør

Kompetanse:
Energivurdering
Elektroprosjektering
Fagbrev Elektriker Gr. L
Bachelor Fornybar Energi

Erfaring:
Boligblokker, Bolig, Industribygg
Hotell, Næringsbygg

Kontakt:
Tlf: 901 67 193
Epost: kristoffer@loyning.no

Marianne F. Heitmann

Marianne F. Heitmann

Siv.Ing Energi- og miljøteknologi

Kompetanse:
Bachelorgrad i Fornybar energi fra UiA
Mastergrad i Energi- og miljøteknologi fra USN
Energiberegning/energisimulering
Energimerking
BIM/3D-Prosjektering
Generell Elektro-prosjektering

Erfaring:
Næringsbygg, bolig, private og offentlige bygg

Kontakt:
Tlf: 900 73 615
Epost: marianne@loyning.no

Vegard Lien

Vegard Lien

Elektroingeniør

Kompetanse:
Elektroprosjektering
Febdok beregninger
Fagbrev Elektriker Gr. L
Elkraftteknikk
EKOM-Installatør

Erfaring:
Bolig, Boligblokker, Skoler, Industribygg, Restaurant,
Offentligbygg, Næringsbygg, Kraftverk

Kontakt:
Tlf: 908 38 999
Epost: vegard@loyning.no

Flekkefjord / Stavanger

Magnus Bjelland

Magnus Bjelland

Avdelingsleder Flekkefjord

Kompetanse:
Sanitær og varme
Ventilasjon
Energi

Erfaring:
Boligblokker, Kontorbygg, Skoler

Kontakt:
Tlf: 975 09 608
Epost: magnus@loyning.no

Øst / Oslo

Lasse Andersen

Lasse Andersen

Avdelingsleder Øst/Oslo

Kompetanse:
VVS-prosjektering
BIM/3D-prosjektering
Prosjektledelse
Energiberegninger
Energimerking

Erfaring:
Boligblokker, Næringsbygg, Industribygg, Skoler

Kontakt:
Tlf: 926 94 289
Epost: lasse@loyning.no