Administrativt

Rune Sliper

Rune Sliper

Daglig leder

Kompetanse:
Daglig ledelse, anbudsregning, markedsføring, prosjekt og kontraktsoppfølging.
Prosjektering av ventilasjon, varme og sanitæranlegg.
Utarbeide skisse, forprosjekt og detaljprosjekt for private og kommunale aktører.
Energimerking og energievaluering av bygninger.

Erfaring:
Næringsbygg, sykehjem, skoler, svømmeanlegg, industri , bolig og forretningsbygg

Kontakt:
Tlf: 908 20 014
Epost: rune@loyning.no

Mona Olsen

Mona Olsen

Sekretær

Kompetanse:
Administativt arbeid

Kontakt:
Tlf: 986 56 544
Epost: mona@loyning.no

Erling Løyning

Erling Løyning

Arb.Styreformann, VVS-Senioringeniør, MRIF

Kompetanse:
Prosjektledelse
Prosjektering VVS
Innkjøper hos Aker MH

Erfaring:
HVAC relatert oppdrag on/offshore
Næringsbygg

Kontakt:
Tlf: 958 11 030
Epost: erling@loyning.no

VVS

Frode Åsly

Frode Åsly

Prosjekt Ingeniør

Kompetanse:
VA
Sanitær og varme
Ventilasjon
Fjernvarme
Sprinkler

Erfaring:
Boligblokker, Kontorbygg, Skoler, svømmehall

Kontakt:
Tlf: 951 11 499
Epost: frode@loyning.no

Trond Fjermeros

Trond Fjermeros

VVS ingeniør

Kompetanse:
VA
Sprinkler
Sanitær og varme
Bolig ventilasjon
Fjernvarme

Erfaring:
Boligblokker, Kontorbygg, Skoler

Kontakt:
Tlf: 904 77 460
Epost: trond@loyning.no

Bård Køber

Bård Køber

VVS Ingeniør

Kompetanse:
VA
HVAC
Sanitær og varme
Fjernvarme

Erfaring:
Boligblokker, Kontorbygg, Skoler

Kontakt:
Tlf: 932 54 300
Epost: bord@loyning.no

Eirik Jensen

Eirik Jensen

Sivilingeniør energi og miljø

Kompetanse
- Mastergrad i energi og miljø fra NTNU
- Energiberegninger/ energisimuleringer
- Energimerking
- Varmepumper (bergvarme, grunnvannsvarme og luft/vann)
- Svømmehaller (masteroppgave om bruk av varmepumper i svømmehall)
- Generell VVS-prosjektering
- Tegning/ DAK
- BIM/ 3D-prosjektering

Erfaring:
Skolebygg, Svømmehaller, Butikker, Industri bygg, Kontorbygg

Kontakt:
Tlf: 909 65 740
Epost: eirik@loyning.no

Geir Adler Gundersen

Geir Adler Gundersen

VVS Ingeniør

Kompetanse:

· Prosjektering av ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg og varmeanlegg.
· Energimerking
· Energivurdering av tekniske anlegg
· Innregulering av ventilasjonsanlegg

Erfaring:
Næringsbygg, Boligbygg, Industribygg

Kontakt:
Tlf: 941 60 824
Epost: geir@loyning.no

Arnfinn Jensen

Arnfinn Jensen

Teknisk Tegner

Kompetanse:
Tegning VVS
Tegning Elektro
Simien

Erfaring:
Fleste typer bygg

Kontakt:
Tlf: 417 45 400
Epost: arnfinn@loyning.no

Rolf Georg

Rolf Georg

Siv.Ing VVS

Kompetanse:
VA
Sprinkler
Sanitær og varme
Ventilasjon
Fjernvarme

Erfaring:
Næringsbygg, Kontorbygg, Skoler, Trykkerier, Svømmehall

Kontakt:
Tlf: 977 60 480
Epost: rolf@loyning.no

Elektro

Leif Jonny Steinsland

Leif Jonny Steinsland

Avdelingsleder Elektro

Kompetanse:
Elektro prosjektering, FG-750 sertifisert PRO UK, Styringssystemer, Tverrfaglig samkjøring

Erfaring:
Leilighetsbygg,
omsorgsboliger,
industribygg,
skolebygg,
butikker

Kontakt:
Tlf: 982 93 762
Epost: leif@loyning.no

Roy Are Berg Tånes

Roy Are Berg Tånes

Elektroingeniør

Kompetanse:
Energivurdering
Elektroprosjektering
Fagbrev Elektro
Bachelor Fornybar Energi

Erfaring:
Boligblokker
Skoler
Industribygg

Kontakt:
Tlf: 918 73 744
Epost: roy@loyning.no

Espen Nesland

Espen Nesland

Elektroingeniør

Kompetanse:
Energivurdering
Elektroprosjektering
Fagbrev Energimontør
Bachelor Elektronikk

Erfaring:
Boligblokker
Skoler
Industribygg
Høyspent
Kraftverk/linje

Kontakt:
Tlf: 908 64 928
Epost: espen@loyning.no

Flekkefjord / Stavanger

Magnus Bjelland

Magnus Bjelland

Avdelingsleder Flekkefjord

Kompetanse:
Sanitær og varme
Ventilasjon
Energi

Erfaring:
Boligblokker, Kontorbygg, Skoler

Kontakt:
Tlf: 975 09 608
Epost: magnus@loyning.no